Přihlásit se
Hlavní stránka

Otevřít účet

Financování obchodů

Snižte transakční rizika pro importéry a exportéry a budujte bezpečné obchodní vztahy, zvláště s novými partnery.

Obchodní finanční služby stanovují pro Mercurius povinnost provést transakci kupujícího ve prospěch prodávajícího až poté, kdy jsou smluvní podmínky splněny

Financování obchodů

Snižte transakční rizika pro importéry a exportéry a budujte bezpečné obchodní vztahy, zvláště s novými partnery.

Obchodní finanční služby stanovují pro Mercurius povinnost provést transakci kupujícího ve prospěch prodávajícího až poté, kdy jsou smluvní podmínky splněny.

Mercurius poskytuje akreditivy a služby platebních záruk (zařizující 100% bezpečnost hotovosti).

Akreditiv je závazek platební společnosti ke kupujícímu, aby zaplatil prodávajícími stanovenou peněžní částku teprve, pokud prodávající splnil všechny v akreditivu stanovené požadavky.

Výhody:

Pro kupujícího:

Platby se provádí pouze po předložení dokumentů dokazujících dodání zboží

Obchodní finanční smlouvou potvrzuje kupující svoji solventnost – čímž si kupující může zajistit příznivější platební podmínky pro budoucnost.

Pro prodávajícího:

Stvrzenka o platbě v čase splatnosti, pokud byly předloženy všechny v rámci smluvních podmínek požadované dokumenty.

Snížení produkčních rizik v případech, kdy kupující zruší nebo změní objednávku

Výhody:

Vhodné v případech, kdy prodávající není přesvědčen o solventnosti kupujícího

Záruk lze použít jako alternativu, pokud je ručení ve formě hotovosti nebo se vyžaduje hotovostní ručení k zabezpečení splnění povinností transakce.

Odpovídáme od 9:00 do 18:00 (GMT +1)
Pošlete nám jakékoli dotazy:
SWIFT Code: MRPSCZPP
Licence: 2017/164400/CNB/570

Your use of this website is subject to the terms of service. By clicking on any key on this page, you agree to the use of cookie files. Mercurius Partners s.r.o operates under the brand Mercurius and is officially authorized by the National Bank of Czech Republic to provide payment services in accordance with the Rules for the provision of payment services.
© 2020 Mercurius ® All rights reserved (p)